Energiek Dordt Academy voor 89 verenigingen

Ontmoet onze verenigingen

De Energiek Dordt Academy is een initiatief van FC Dordrecht, Optisport Sportboulevard Dordrecht en de gemeente Dordrecht. Door samenwerking ontstaat er een platform met een potentieel van 89 sportverenigingen.

De bedoeling van de Energiek Dordt Academy is om in de sport samen te leren en innoveren. FC Dordrecht, Optisport Sportboulevard en de gemeente Dordrecht nemen hiervoor het initiatief, maar willen er juist voor zorgen om niet enkel te ondersteunen, maar vooral een beweging te creëren om samen op zoek gaan naar nieuwe kennis en mogelijkheden. FC Dordrecht zal kennis uit het Betaald Voetbal delen en met bestuurders en kader van partners daarover in gesprek gaan. Kennis op het gebied van o.a. het creëren van gezonde(re) sportverenigingen, training en coaching, talentontwikkeling en vitaliteit. Trainers, clubarts, inspanningsfysioloog, hoofdopleiding, management en spelers zullen hier hun bijdrage aan leveren. De gemeente Dordrecht faciliteert mede de bijeenkomsten, verbindt partners en ondersteunt met sportregisseurs en/of sportcoaches voor follow up mogelijkheden. Optisport Sportboulevard deelt ook haar kennis, expertise en netwerk en stelt haar faciliteiten beschikbaar.

 

Sectoren

Onderwijs

Lees verder

Wetenschap

Lees verder

Maatschappelijke organisaties

Lees verder

Bedrijfsleven

Lees verder

Zorg en welzijn

Lees verder
Previous
Next